Thư viện ảnh     28/04/2022

Đội ngũ Denaphar giao lưu thể thao với cơ sở y tế thuộc hệ thống nhân ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ngày 26/03, Denaphar phối hợp với cơ sở ý tế trực thuộc hệ thống tổ chức giao lưu bóng đá chào mừng kỷ niệm 91 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Buổi giao lưu đã góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết giữa hai đơn vị, cũng như sự đoàn kết giữa các cán bộ trong mỗi đơn vị, tạo không khí vui tươi và tăng cường củng cố phong trào rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe trong đội ngũ cán bộ công nhân viên, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh tiêu biểu trong buổi giao lưu: