Để Denaphar phát triển lớn mạnh theo đúng tầm nhìn, sứ mệnh đã đặt ra, chúng tôi luôn hoạt động dựa trên ba giá trị cốt lõi chính

HỢP LỰC – CHẤT LƯỢNG – HIỆU QUẢ 

I. HỢP LỰC

Luôn tìm ra giải pháp phù hợp với tôn chỉ: 1+1>2. Mọi vấn đề đều tìm được cách giải quyết, đảm bảo phát huy tối đa điểm mạnh của mỗi cá nhân và sẵn sàng tìm kiếm lựa chọn tối ưu. Giải pháp là của tập thể, luôn sẵn sàng chấp nhận và đề cao ý tưởng mới. Tôn trọng quyết định của người đứng đầu, cùng nhau nỗ lực triển khai nhanh, rút kinh nghiệm nhanh, tránh lãng phí thời gian và nhân lực.

 

II. CHẤT LƯỢNG

Chất lượng sản phẩm và chất lượng đội ngũ là giá trị nền tảng của doanh nghiệp. Mỗi cá nhân, mỗi phòng ban là một mắt xích quan trọng tạo nên thành công của tập thể. Chất lượng cá nhân, chất lượng đội ngũ thể hiện trong hiệu quả công việc của đội nhóm, năng lượng tích cực và phù hợp với giá trị cốt lõi công ty. Phát triển đội ngũ là phát triển năng lực, tinh thần và cả tài chính.

 

 

III. HIỆU QUẢ

Đạt được mục tiêu với nguồn lực tối ưu. Mọi công việc đều hướng tới mục tiêu, tầm nhìn của cả tập thể. Công ty ưu tiên kết hợp với điểm mạnh của mỗi cá nhân để chủ động phối hợp linh hoạt với đội nhóm, hướng đến kết quả tốt nhất cho công việc.