SỨ MỆNH:

Từ triết lý đề cao giá trị con người, Denaphar mong muốn là cầu nối giữa ngành dược truyền thống và hiện đại, ngành dược trong và ngoài nước bằng các sản phẩm uy tín chất lượng. Thông qua việc phát triển song song giữa hai kênh phân phối online và offline,  các sản phẩm của Denaphar sẽ tiếp cận với khách hàng nhanh nhất, uy tín nhất. Từ đó mang lại cho cộng đồng giá trị về chất lượng và dịch vụ tốt nhất có thể. 

TẦM NHÌN :

Với năng lực và giá trị cốt lõi của mình, Denaphar mong muốn kết nối thị trường Dược bằng sự độc đáo của sản phẩm và đội ngũ.