Xây dựng văn hóa Denaphar theo giá trị cốt lõi “Hợp lực – Chất lượng – Hiệu quả”

Công ty luôn quan tâm đời sống tinh thần, gắn kết, đào tạo và phát triển phát triển đội ngũ, tạo môi trường làm việc sáng tạo, năng động, luôn đầy năng lượng tích cực, chia sẻ và hỗ trợ cùng nhau phát triển.

Ngoài các chương trình khen thưởng, Denaphar luôn quan tâm đến nhân viên không chỉ bằng lương, thưởng mà còn chú trọng đến sức khỏe tinh thần cho toàn đội ngũ thông qua các hoạt động team building, du lịch.  Đây vừa là cơ hội gắn kết cá nhân với tập thể công ty, vừa trân trọng hơn những thành quả, công sức của tập thể Denaphar đã đạt được. Các hoạt động như chất keo gắn kết giúp cho Denaphar trở thành một khối thống nhất, vững bước tương lai với mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu ngành Dược Việt Nam.